• Previous program
  • Next program
כדורונים
  • תקציר
  • ערך מוסף
  • טיפ

ארבעה כדורונים, שלכל אחד מהם גודל וצורה משלו, משחקים יחדיו בעולם דמיוני של צורות גיאומטריות ולומדים על המאפיינים הפיזיים של החפצים השונים.

ללוח השידורים