• Previous program
  • Next program
כדור הבדולח
  • צביעהכדור הבדולח
  • טפטיםכדור הבדולח
  • תקציר
  • ערך מוסף
  • טיפ

הרפתקה בעולם קסום שנוצר ומתממש לעיני הצופים. בסדרה זו אנו עוברים ממציאות אחת לאחרת בעקבות אובייקט שמשתנה מקצה לקצה במשחקי הנפשה מפתיעים.

ללוח השידורים