• Previous program
  • Next program
סבא ג'ו
  • תקציר

סבא ג'ו בונה הפתעות ויוצר בעלי חיים מיוחדים באמצעות לבנים קסומות ובעזרתם של הילדים גיל וגילי, הרובוט פלפל וכלבם הנאמן דסטין.
כאשר סבא ג'ו אומר את מילות הקסם, הדמויות שבו מתעוררות לחיים והילדים לומדים להכיר אותן ומשתעשעים ביחד איתן!

ללוח השידורים