• Previous program
  • Next program
רכבת הדואר
  • תקציר

הכירו את בעלי החיים וסביבתם הטבעית!
הצטרפו לפרנק הדוור המצחיק במסע של חלוקת דואר לבעלי חיים בכל רחבי העולם ברכבת הדואר עמוסת החבילות.
 פרנק פוגש דובים בגבעות מושלגות, זברות בסוואנה וגמלים במדבר ולומד על בעלי החיים, הרגליהם וסביבתם

ללוח השידורים