• Previous program
  • Next program
הגן המוסיקלי
  • תקציר
  • ערך מוסף
  • טיפ

בסדרה, חיפושיות קטנות משחקות מחבואים בגן הילדים. הן מוצאות אחת את השנייה באמצעות הצלילים של האובייקטים שמאחוריהם הן מסתתרות.

ללוח השידורים